Profil

Pædagogiske principper

Evaluering af kvalitet

 
Principper for skole/hjem-samarbejde på Brøndbyvester Skole
 
 
I børnehaveklasse afholdes:
 
Et forældremøde, med bh.klasseleder og assistent(er)
To skole/hjem-samtale, med bh.klasseleder og assistent(er)
Et socialt arrangement
 
I 1. – 4. klasse afholdes:
 
Et forældremøde  (inden efterårsferien)
To skole/hjem samtaler
Et socialt arrangement
 
I 5. klasse afholdes:
 
Et forældremøde  (inden efterårsferien)
To skole/hjem-samtaler
Et socialt arrangement
Et ”narkomøde” afholdes af med SSP-læreren
Et lejrskolemøde 
 
I 6.- 9  klasse afholdes:
 
Et forældremøde (inden efterårsferien)
To skole/hjem-samtaler
 
 
 
 
Der foregår løbende evaluering af undervisningen i de enkelte team.
 
Desuden foretager vores læsevejlederer læsetest af eleverne.
 
Nationale test fra UVM.
 
De mindste elever tilbydes Reading Recovery

Skolens indsatsområder

Indsatsområder i skoleåret 2011-2012:
 
  • Trivsel og faglighed
  • Inklusion
  • Trafikpolitik
 
 "Jeg passer på min skole"  Vi sætter fokus på, at eleverne trives og behandler hinanden ordentligt.
 
Ligeledes forkuserer vi på, at skolens lokaler og inventar behandles ordentligt.
 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

  • Specialklasser på alle klassetrin
  • Individuel specialundervisning
  • Motorikundervisning
  • Reading Recovery
  • AKT-undervisning (Adfærd - Kontakt - Trivsel)
  • Lektiehjælp
 
 

Lektiepolitik

Der tilbydes lektiehjælp på alle klassetrin.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Yderligere oplysninger om skolens ordensreglement findes her:  Ordensregler
 
 
Skolens mobbepolitik