Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 
Samlet elevtal pr. 6. februar 2014 : 1029
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 
  • Indskolingen (0.-3. klasse): 21,6 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 20,0 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 20,3 elever pr. klasse
     
  • Specialklasser (0.-9. klasse): 7,6 elever pr. klasse
 
 

Karaktergennemsnit

Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøven 2014/2015 (sidste tilgængelige oplysninger):

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  94
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  87,8


Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale