Valg til skolebestyrelsen for perioden

1. august 2010 – 31. juli 2014
 
Ved en ændring af lov om folkeskolen er det besluttet, at valgperioden for de nuværende skolebestyrelser er forlænget frem til og med 31. juli 2010.
Skolebestyrelsen ved Søholtskolen, Brøndby Strandskole, Langbjergskolen, Tjørnehøjskolen, Brøndbyvester Skole, Nørregårdsskolen og Lindelundsskolen fortsætter således frem til det tidspunkt, hvor de nævnte skoler fusioneres/nedlægges som del af den nye skolestruktur.
Der skal vælges ny skolebestyrelse på de 3 nye skoler
Brøndby Strand Skole
Brøndbyvester Skole
Brøndbyøster Skole
 
Valgperioden vil være 1. august 2010 – 31. juli 2014.
 
Skolebestyrelsen udgøres af
7 forældrerepræsentanter (heraf 2 repræsentanterne fra specielklasserne)
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter
Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Forældrene har stemmeret til valget på den skole, hvor deres barn skal gå efter sommerferien. Forældre til børn, der starter i børnehaveklassen i august 2010, har valgret og kan opstille til valget.
Forældre med børn på Tjørnehøjskolen og Brøndbyvester Skole kan opstille og har valgret til skolebestyrelsesvalget på den ny Brøndbyvester Skole.
Valget afholdes i dagene mandag den 10. maj til onsdag den 12. maj 2010.
Indehavere af forældremyndigheden har ved henvendelse til Tjørnehøjskolens kontor mulighed for at sikre sig, at de er opført på valglisten i uge 9 og 10, fra den 1. til den 12. marts 2010.
Andre interesserede, der ikke har del i forældremyndigheden, kan i samme periode ligeledes rette henvendelse til Tjørnehøjskolen ang. optagelse på valglisten. Dette er muligt, såfremt visse forhold er opfyldt. Kontakt skolelederen for nærmere oplysninger.
Der afholdes fælles valgmøde for forældrene på Tjørnehøjskolen og Brøndbyvester Skole den 6. april 2010 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen, Tornehøj 3.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der ligeledes kan ske kandidatopstilling på forældremøder i klasserne på de 2 ”gamle” skoler.
 
Sidste frist for indlevering af en kandidatopstilling vil være fredag den 16. april 2010 til Tjørnehøjskolen.
Sidste frist for indlevering af valgmateriale, der udsendes til forældrene, vil være fredag den 23. april 2010, ligeledes til Tjørnehøjskolen.

På valgbestyrelsens vegne
Skoleleder Kim Vollandt
Tjørnehøjskolen
Tornehøj 3
4328 2920