• ikon
  Yvonne Toft Bech den 22-05-2018
  Invitation til dimissionsfesten
 • ikon
  Yvonne Toft Bech den 22-05-2018
  Program for sidste skoledag
 • ikon
  Joachim Kjølberg den 18-05-2018
  Fredsvalg til Skolebestyrelsen

  Kære forældre ved Brøndbyvester Skole

  Til orientering er proceduren for valg til den kommende skolebestyrelse afsluttet ved fredsvalg.

  Tak til de ti forældre der viste interesse for - og gav tilsagn til at virke i den kommende bestyrelse.

  Den kommende bestyrelse skal nu konstituerer sig og hvorefter udmelding af poster og perioder vil blive offentliggjort.

  Tak for interessen

  Valgbestyrelsen
 • ikon
  Joachim Kjølberg den 06-04-2018
  Valg til Skolebestyrelsen 2018

  Kære nuværende og kommende forældre ved Brøndbyvester Skole
   
  Valgperioden for den siddende skolebestyrelse udløber med udgangen af indeværende skoleår. Der skal derfor afholdes valg til skolebestyrelsen med tiltrædelse d. 1. august 2018.

  Af den nuværende bestyrelse er det besluttet, at der for de forældrevalgte afholdes forskudte valg. Det betyder, at den kommende bestyrelse blandt de forældrevalgte konstituerer sig med fire forældre valgt for 4 år, mens 3 forældre vælges for 2 år.
   
  Den samlede bestyrelse består af 11 medlemmer. 7 er valgt blandt skolens forældre, 2 valgt blandt skolens medarbejdere og 2 valgt blandt skolens elever.
   
  Der afholdes Valgmøde onsdag d. 25. april 2018 kl. 17 – 18 på lærerværelset på Tornehøj 3.
   
  Valgmødet er et orienteringsmøde om Skolebestyrelsens arbejde ved nuværende skolebestyrelsesmedlemmer og skolens ledelse. Der vil ydermere være mulighed for, at skrive sig på valglisten.
   
  Yderligere praktiske oplysninger:
  • Man er valgbar og har stemmeret såfremt man har forældremyndighed over et barn indskrevet på Brøndbyvester skole på valgtidspunktet. Det betyder, at også forældre til vores kommende 0. klasser er valgbar og har stemmeret.Der vil blive udfærdiget valglister over de forældre, der på valgets tidspunkt har forældremyndighed over et barn på skolen og dermed kan vælges og har stemmeret. Hvis du er i tvivl om du er med på listen kan du i perioden 9. – 13. april 2018, henvende dig til skolen.
  • Der kan være andre personer, som har valgret og er valgbare jf. §6 i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen. Interesserede kan henvende sig til skolen i ovenstående periode.
  • Kandidatopstilling: d.7. maj 2018 er deadline for at melde sit kandidatur og blive optaget på kandidatlisten.
  • Orienteringsmøde for kandidater: d. 8. maj 2018 kl. 17 – 18 afholdes møde for kandidater, der fremgår af kandidatlisten. Her træffes beslutning om eventuelt fredsvalg samt orienteres om rammen for valgmateriale. Valgmaterialet skal afleveres senest d. 17. maj 2018.
  • Afstemningsperiode: såfremt der ikke besluttes fredsvalg, gennemføres afstemningen elektronisk i perioden 28. – 30. maj 2018
  På valgbestyrelsens vegne
   
  Joachim Kjølberg
  Skoleleder
  Brøndbyvester Skole
   
 • ikon
  Steen Schubert den 12-05-2015
  5.e på kanotur.
 • 23-05-2018
  15:00-19:40
  Skole-hjem forår · 4C
  1
 • 30-05-2018
  12:00-18:00
  Tivolitur med Legepatruljen · 3A · 3B · 3C · 3D · 5U
  1