Vinderen af logokonkurrencen på Matematikkens Dag - Stort tillykke til 3.A! Deres logo bliver sendt videre i den landsdækkende konkurrence.

 • ikon
  Sussie Rimmen Ziegler den 19-11-2015
  MÆLKEBESTILLING 1. HALVÅR 2016

  Eleverne vil de kommende dage få en mælkeseddel med hjem.


  Bemærk sidste betalingsdag er 4.12.15, hvilket betyder, at mælk, der er betalt efter denne dato vil give en forsinkelse i udlevering af mælk i skolen i januar.

  Husk at skrive barnets navn, klasse, og mælketype på indbetalingen.

  mvh
  Sussie / kontoret
 • ikon
  Alice Bech Eklund den 11-11-2015
  Husk at åbne din digitale post
  Din kontakt med det offentlige starter på nettet gennem din digitale post.
   
 • ikon
  Joachim Kjølberg den 09-10-2015

  Ny læringsplatform i Brøndby Kommune

  Beslutning

  Alle landets kommuner skal som et led i aftalen mellem KL og Regeringen anskaffe sig en læringsplatform. Læringsplatformen, udgør den digitale understøttelse af elevens læring. Gennem denne platform sikres det, at elever, forældre og pædagogisk personale får adgang til elevplan, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i. Elever og pædagogisk personale kan endvidere se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra Fælles Mål og individuelle læringsmål, ligesom ledelsen har adgang til relevante områder. Den valgte læringsplatform skal være fuldt implementeret i ibrugtaget senest den 31. december 2017.

  I Brøndby Kommune har vi ønsket at finde et system, der er nemt at gå til og anvendeligt for alle. I samarbejde med Vallensbæk og Glostrup har vi derfor besluttet at anvende Meebook som den læringsplatform, hvor læringsmål og elevudarbejdelse af årsplaner og elevplaner. Det giver vores medarbejdere mulighed for at dele planlagte undervisningsforløb med hinanden over kommunegrænserne.

  Proces
  I Brøndby deler vi ibrugtagningen op i to hovedetaper:
  • Den resterende den af skoleåret 2015/16
  • Skoleåret 2016/17
  Alle kommunens lærere vil i løbet af november 2015 få en oplæring i Meebook. Skolernes pædagoger vil blive gjort fortrolige med det i løbet af foråret 2016. På alle skoler vil der være kolleger, der kan bistå med hjælp og vejledning i såvel Meebook som læringsmål. Lederne oplæres ligeledes i Meebook samtidigt med lærerne.

  Skoleåret 2015/16: Skolernes medarbejdere vil bruge den resterende del af skoleåret til afprøvning af flere af Meebooks elementer. Delmålet for denne afprøvning er, at lærerne i fællesskab planlægger og beskriver mindst to undervisningsforløb med læringsmål, aktiviteter og undervisningsmateriale i Meebook. Forløbene vil være synlige for eleverne via elevintra og brug af Uni Login. Som udgangspunkt vil det ikke være synligt i forældreintra endnu, men som forældre kan I bede jeres barn om at logge ind og vise jer det.  Da de fleste lærere allerede har lavet årsplaner andre steder end i Meebook, vil der i skoleåret 2015/16 ikke være krav om at udgive årsplaner Meebook. Det samme gør sig gældende for elevplaner. Nogle lærere vil muligvis bruge Meebook i større omfang, end vi for nuværende stiller krav om. Derfor vil der kunne opleves forskel fra klasse til klasse. Vi håber på jeres forståelse for dette og vil berolige jer med, at fra kommende skoleår vil forskellene gradvist blive udvisket.

  Skoleåret 2016/17: For kommende skoleår skal alle skolens medarbejdere bruge Meebook til planlægning og beskrivelse af de aftalte undervisningsforløb. Læringsmål skal være opstillet for alle forløb. Af samme grund vil også årsplaner være synlige for både elever og forældre i Meebook i løbet af efteråret 2016. Lærerne bliver i august 2016 kompetenceudviklet i elevprogression, og derfor vil vi også i løbet af dette skoleår tage Meebooks elevplan i brug. Det betyder samtidigt, at en del af evalueringen af eleven foregår i Meebook f.eks. gennem elevens opgavebesvarelser eller små quizzer, som lærerne kan lægge ind i forløbene. Et vigtigt element i evalueringen er, at eleverne skal medvirke mere aktivt til opstilling af mål samt evaluering af deres egen læring. Fra skoleåret vil I som forældre kunne få adgang til Meebook via forældreintra, hvor der vil være en ekstra fane med navnet Meebook.

  Hvorfor egentlig et IT system?

  Fra international forskning ved vi, at når der opstilles tydelige mål for undervisningen, så lærer eleverne mere. Denne effekt bliver større, når eleverne selv er med til at opstille mål og evaluere deres læring. Vi ved også, at det er af stor betydning, at I som forældre kan følge jeres barns læring og progression. Tidligere er dette for mange forældre bl.a. sket ved at følge med gennem lektielæsningen. Med Meebook bliver det synligt for alle – både medarbejdere, elever og forældre – hvilke mål, der arbejdes hen imod, hvordan målet skal søges nået, og om målet er blevet opfyldt til slut. Resultatet vil derfor blive, at vores børn og elever bliver dygtigere. Og det er jo netop et af målene med folkeskolereformen. I kan orientere jer lidt mere om systemet via hjemmesiden www.meebook.com/hvorfor-meebook/.

  Venlig hilsen

  Mette Grønvaldt
  fagchef for pædagogik og læring
  Brøndby Kommune

   
 • ikon
  Yvonne Toft Bech den 30-09-2015
  Velkommen til vores 4. års lærerstuderende, som er i praktik hos Frank Larsen (FL), Lise Kirkegaard (LK), Susanne Larsen (SL) Jørgen Nielsen (JØ) og Jane Mønsted (JM). De skal være på Brøndbyvester Skole indtil 11. december. Vi ønsker et godt praktikforløb.
 • ikon
  Sussie Rimmen Ziegler den 25-09-2015

  Vedr. Lus.

  Vedhæftet sundhedsplejens folder om 'behandling af lus'.


  Hilsen Sussie/kontoret
 • 25-11-2015
  09:30-13:30
  Tur til Byggeren · 0D
  1
 • 25-11-2015
  12:15-16:30
  Bowlingtur for skolepatruljer i Brøndby Kommune. Elever fra 5b, 6i, 8c+SR · 5B · 6I · 8C
  1
 • 25-11-2015
  14:15-17:15
  skolehjem samtaler · 1D
  1
 • 25-11-2015
  16:00-17:45
  Skole/hjem i 7ID · 7ID
  1
 • 26-11-2015
  13:00-16:00
  MobileEther Workshop ·
  1
 • 26-11-2015
  14:15-17:00
  skolehjem samtaler · 1D
  1
 • 26-11-2015
  15:00-18:30
  Skole/hjem-samtaler 4A efterår 2015 lok. 58 · 4A
  1
 • 26-11-2015
  15:30-17:45
  Skolehjemsamtaler november 2015 · 9G
  1
 • 30-11-2015
  15:00-18:15
  Skole-hjem samtaler 6.h 2015 · 6H
  1
 • 01-12-2015
  14:30-18:30
  Skole/hjem samtaler 3.b · 3B
  1
 • 01-12-2015
  15:30-17:45
  Skolehjemsamtaler november 2015 · 9G
  1
 • 02-12-2015
  14:15-16:45
  Skole/hjem samtaler 3.b · 3B
  1
 • 02-12-2015
  14:45-18:15
  skole-hjem · 6G
  1
 • 02-12-2015
  15:00-17:45
  skole-hjemsamtaler · 9E
  1
 • 02-12-2015
  15:00-18:15
  Skole-hjem samtaler efterår 2015 · 4D
  1
 • 02-12-2015
  15:00-18:15
  Skole-hjem samtaler 6.h 2015 · 6H
  1
 • 03-12-2015
  14:15-16:30
  Skole/hjem-samtaler torsdag den 3. december 2015 · 2D
  1
 • 03-12-2015
  14:15-17:45
  skole-hjem samtaler d.3.12 og 10.12- 2015 · 0C
  1
 • 03-12-2015
  14:30-16:30
  Skolehjemsamtale nye datoer · 1B
  1
 • 03-12-2015
  14:45-18:00
  Skolehjemsamtaler november 2015 · 4B
  1
 • 03-12-2015
  16:00-18:30
  skole-hjemsamtaler · 9E
  1